ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Pedagog

Laureaci konkursów profilaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO  ,, Odżywiam się zdrowo i jestem aktywny fizycznie’’ I miejsce: Antonina Jakubczyk – OC II miejsce: Nela Malinowska – OC III miejsce: Ula Żabicka – OC KLASY I – III WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Bezpieczni w drodze do szkoły’’ I miejsce: Śliwowska Dominika – klasa IIB II miejsce: Bereda Gabriela – klasa …Czytaj

DNI PROFILAKTYKI

  Dni Profilaktyki zakończyły się 15 czerwca. Zrealizowaliśmy Szkolny Projekt Profilaktyczny ,,Żyjemy zdrowo, bez nałogów’’. Celem głównym było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia  i nawyki prozdrowotne. W oddziałach przedszkolnych i klasach I – III zwracano szczególną uwagę na właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.  W klasach IV – VIII zajęcia dotyczyły promowania zdrowego stylu życia. Klasy …Czytaj

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Święto to obchodzone jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia.  Hasłem tegorocznej Kampanii jest: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”, a jej głównym celem jest wykazanie zagrożenia, jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli oraz zaproponowanie środków, które rządy i społeczeństwo powinny podjąć w celu promowania zdrowia i rozwoju poprzez …Czytaj

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV-VIII

OGŁOSZENIE W ramach projektu profilaktycznego ,,BEZPIECZNI  W INTERNECIE’’ ogłaszamy dla klas IV – VIII szkolny konkurs na plakat ,,Nie hejtuję – reaguję’’. Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna. Prace przesyłamy do nauczycieli plastyki w terminie  do 25.02.2021r. Koordynator projektu: pedagog szkolny 

KONKURS PLASTYCZNY- „BEZPIECZNI W INTERNECIE”

OGŁOSZENIE W ramach projektu profilaktycznego ,,BEZPIECZNI  W INTERNECIE’’ ogłaszamy dla oddziałów przedszkolnych  i klas I – III konkurs plastyczny promujący bezpieczne zachowania w Internecie ,,Bezpieczni w Internecie’’ Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna. Prace przesyłamy do wychowawców w terminie  do 25.02.2021r. Koordynator projektu: pedagog szkolny 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 9II 2021 r.

     9 lutego 2021 roku obchodzimy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!”.    W ramach tegorocznych obchodów DBI organizujemy w naszej szkole szereg działań profilaktycznych realizowanych w ramach projektu ,,Bezpieczni w Internecie’’: zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy plastyczne. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na …Czytaj

SZKOLNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY  ,,Nie pal przy mnie, proszę’’ 

W dniach 11. 12. 2020 – 17. 12. 2020 zrealizowany został Szkolny Projekt Profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę” dla klas pierwszych. Głównym  celem projektu  było kształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie poprzez stosowanie zdrowego odżywiania, prowadzenie zdrowego stylu życia i właściwe zachowanie. Projekt był realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczno – Sanitarną w Wołominie.   Cele szczegółowe :  1.Uporządkowanie …Czytaj

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE ,,Uzależnienia: rodzaje, przyczyny i skutki uzależnień’’      W ramach realizacji projektu ,,Dokonuję właściwych wyborów’’ odbyły się w dniach: 24,25     i 26 listopada 2020r. w klasach piątych warsztaty online na platformie Teams. Warsztaty prowadził psycholog, pedagog terapeuta Marcin Miller. (Fot.1) Warsztaty dofinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu Opracował pedagog szkolny: Janina …Czytaj

31 MAJA – ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

,,Chroń zdrowie – nie pal tytoniu’’ to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, obchodzonego 31 maja 2020r.  31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to zostało ustanowione przez WHO w 1987 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na powszechny problem uzależnienia oraz na negatywne skutki zdrowotne. Z badań wynika, że w Polsce …Czytaj

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie   i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Stowarzyszenia, Fundacje) Głównym partnerem w pracy pedagoga …Czytaj

1 2
Top