ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Rekrutacja

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

OGŁOSZENIE – rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że od 1 do 15 marca 2021 r. trwają zapisy dzieci urodzonych w 2014 r. do klasy I zamieszkałych wyłącznie w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sptluszcz.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie …Czytaj

OGŁOSZENIE – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że od 1 do 26 marca 2021 r. trwają zapisy dzieci urodzonych w 2015 r. do oddziałów przedszkolnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sptluszcz.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie szkolnym. Regulamin zał.1 Wniosek o przyjęcie do przedszkola …Czytaj

OGŁOSZENIE

W dniach 24.08.2020  25.08.2020  27.08.2020  w budynku  oddziałów przedszkolnych  odbędą się spotkania adaptacyjne w składzie: dziecko, rodzic, nauczyciel. Harmonogram spotkań będzie podany w sierpniu.

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego są zobowiązani podpisać potwierdzenie woli zapisu dziecka ( druk do pobrania ze strony internetowej szkoły). Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły.

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.11.2020 Burmistrza Tłuszcza z dnia 31 stycznia 2020 r. sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, czynności związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas I, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów będą podejmowane za pomocą poczty mailowej spjp2.dyrektor@wp.pl Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły. Beata Dzięcioł …Czytaj

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zostały wydłużone.

OGŁOSZENIE W związku z czasowym  zamknięciem  szkoły w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ze względu na  przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19  terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych są wydłużone. Ostateczną datę  przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Druki do rekrutacji do klasy pierwszej znajdują się w zakładce – Rekrutacja- mogą …Czytaj

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 – REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Wnioski o przyjęcie do oddziału   przedszkolnego na rok szk. 2020/21  przyjmowane będą od 2 do 27 marca, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, w godzinach  8.00 -16:00. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Wraz z wnioskiem obowiązkowo do wglądu: akt urodzenia dziecka oraz dokument z numerem PESEL

1 2
Top