ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Rekrutacja

OGŁOSZENIE

W dniach 24.08.2020  25.08.2020  27.08.2020  w budynku  oddziałów przedszkolnych  odbędą się spotkania adaptacyjne w składzie: dziecko, rodzic, nauczyciel. Harmonogram spotkań będzie podany w sierpniu.

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego są zobowiązani podpisać potwierdzenie woli zapisu dziecka ( druk do pobrania ze strony internetowej szkoły). Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły.

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.11.2020 Burmistrza Tłuszcza z dnia 31 stycznia 2020 r. sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, czynności związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas I, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów będą podejmowane za pomocą poczty mailowej spjp2.dyrektor@wp.pl Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły. Beata Dzięcioł …Czytaj

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zostały wydłużone.

OGŁOSZENIE W związku z czasowym  zamknięciem  szkoły w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ze względu na  przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19  terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych są wydłużone. Ostateczną datę  przekażemy Państwu w późniejszym terminie. Druki do rekrutacji do klasy pierwszej znajdują się w zakładce – Rekrutacja- mogą …Czytaj

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 – REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Wnioski o przyjęcie do oddziału   przedszkolnego na rok szk. 2020/21  przyjmowane będą od 2 do 27 marca, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, w godzinach  8.00 -16:00. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Wraz z wnioskiem obowiązkowo do wglądu: akt urodzenia dziecka oraz dokument z numerem PESEL

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – REKRUTACJA DO KLASY I

Zapisy do klasy pierwszej  na rok szk. 2020/21 trwają w dniach: 02.03.2020 – 16.03.2020 r. Do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Tłuszczu przyjmuje się z urzędu  dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, w oparciu  o dane z wydziału ewidencji ludności. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w formie …Czytaj

Rekrutacja

Dyrekcja Szkoły   Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że prowadzone będą w sekretariacie szkoły zapisy : do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2020/2021 w terminie 2-27marca 2020r do klas pierwszych  w terminie 2-16marca 2020r

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że prowadzone będą  w sekretariacie szkoły zapisy dzieci do klas pierwszych w terminie od 04 marca do 22 marca 2019r Przy zapisie Rodzic  powinien okazać: dowód osobisty; dokument z PESEL-em Oświadczenie  o zamieszkaniu kandydata WNIOSEK – ZGŁOSZENIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERENIE OBWODU SZKOŁY DO …Czytaj

1 2
Top