ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Strefa rodzica

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

OGŁOSZENIE – rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że od 1 do 15 marca 2021 r. trwają zapisy dzieci urodzonych w 2014 r. do klasy I zamieszkałych wyłącznie w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sptluszcz.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie …Czytaj

OGŁOSZENIE – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że od 1 do 26 marca 2021 r. trwają zapisy dzieci urodzonych w 2015 r. do oddziałów przedszkolnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sptluszcz.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie szkolnym. Regulamin zał.1 Wniosek o przyjęcie do przedszkola …Czytaj

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W związku z zagrożeniem epidemicznym zebrania z rodzicami od października 2020 r. odbywać się będą z wykorzystaniem platformy MS TEAMS, przez konto dziecka.  28 października 2020 r. Zebrania online z wychowawcami klasy I godz. 18.00 klasy II godz. 19.00 klasy III godz. 20.00 29 października 2020 r. Zebrania online z wychowawcami klasy IV godz. 18.00 …Czytaj

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo,  w dniach 25-27 maja 2021r.  uczniowie klas VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu oraz terminy  przeprowadzenia egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego …Czytaj

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu

PROCEDURY – COVID-19

Informacja

W związku z potwierdzeniem w dniu 15.09.2020 r. przypadku zarażenia koronawirusem jednego z pracowników szkoły, po przeprowadzonym wywiadzie epidemiologicznym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, zapadła decyzja, że uczniowie jednej z klas oraz 48 pracowników pozostają na kwarantannie do 20.09.2020 r. Informuję, że za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego …Czytaj

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII

Termin składania wniosków: 15 września 2020r. Kryterium dochodowe wynosi: 528 zł netto na 1 osobę  w rodzinie. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto za sierpień 2020 r. Wnioski dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ- WSKAZÓWKI DLA RODZICA

1 2 3 21
Top