ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Regulamin nauczania zdalnego

Regulamin nauczania zdalnego  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

 1. Zajęcia na platformie odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 2. Uczeń powinien mieć przygotowane stanowisko do nauki zdalnej (biurko/stolik z komputerem, tabletem lub telefonem oraz miejscem do pisania, położenia książek, zeszytów i przyborów szkolnych).
 3. Na stanowisku należy zachować ład i porządek. Nie jemy i nie pijemy przy komputerze.
 4. Czas, który uczeń spędza przy komputerze w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć łącznie:
  dla uczniów oddziałów przedszkolnych – 30 minut
  dla uczniów klas I –III – 40 minut
  dla uczniów klas IV – VI – 60 minut
  dla uczniów klas VII-VIII – 90 minut
  Nauczyciele uwzględniają ten czas planując lekcje zdalne, rodzice odpowiednio organizując czas wolny dziecka.
 5. Lekcje odbywają się z wykorzystaniem czatu, rozmowy lub wideokonferencji.
 6. Zadania wykonywane na zajęciach są zapisywane również w dzienniku elektronicznym w zakładce Zadania. W sytuacjach, kiedy nauczyciel nie ma możliwości zdalnej komunikacji z uczniami, uczniowie wykonują zadania tam zapisane.
 7. Potwierdzeniem aktywności ucznia na lekcji jest przywitanie się pisemne na czacie lub słowne po dołączeniu do rozmowy lub wideokonferencji.
 8. Jeśli uczeń nie ma możliwości zdalnego połączenia się potwierdzeniem jego obecności jest wykonanie zadanej pracy i przesłanie jej do sprawdzenia w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 9. Wideokonferencję i rozmowę zawsze pierwszy rozpoczyna nauczyciel. Uczeń po przywitaniu się wyłącza mikrofon. Spotkanie i rozmowę jako ostatni opuszcza nauczyciel.
 10. Uczniom nie wolno prowadzić czatu, rozmowy lub wideokonferencji pomiędzy sobą w czasie trwania lekcji.
 11. Uczniom nie wolno wyłączać mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideokonferencji.
 12. Nagrywanie lekcji przez ucznia jest zabronione. Lekcje może nagrać i udostępnić jedynie nauczyciel.
 13. Podczas posługiwania się czatem uczniowie dbają o kulturę języka oraz stosują się do zasad dobrego wychowania. Używają emotikonów, gifów, naklejek i memów jedynie za zgodą nauczyciela.
 14. Na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecone przez nauczyciela.
 15. Zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich oraz przepisów o ochronie wizerunku. Nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych uczuć.
 16. Login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udostępnia tych danych innym.
 17. Łamanie regulaminu będzie skutkowało obniżeniem oceny z zachowania.

 


Top