ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Harmonogram pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

DATA TEMATYKA ODPOWIEDZIALNI
24.08.2018

 

Rada Pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2018/2019. Ewaluacja dokumentów pracy szkoły – godz. 10.00

Szkolenie  RODO – godz. 12.30.

Dyrekcja
27-31.08.2018 Spotkania adaptacyjne dla oddziałów przedszkolnych. p. G.Radzio

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

31.08.2018 Rada Pedagogiczna -Przygotowanie dokumentów pracy nauczyciela (plany pracy zespołów: wychowawczych i przedmiotowych, harmonogramy konkursów szkolnych, harmonogramy wycieczek szkolnych, plany pracy: pedagoga szkolnego, biblioteki, świetlic, kół zainteresowań) Nauczyciele
03.09.2018 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018.Rozpoczecie zajęć wychowawczo- dydaktycznych.

Rada pedagogiczna zaopiniowanie regulaminu oceny pracy nauczyciela.

 

Dyrekcja
05.09.2018

 

Zebranie z rodzicami . Wybór  przedstawicieli  rodziców do Rady Rodziców.

 

p. G. Radzio

wychowawcy

 

 

Udział  w projekcie „ Dzieciństwo bez próchnicy” p. M. Pergoł
 

 

Klub czytających Rodzin- „ Czas dla nas” Pod patronem ABC Cała Polska Czyta DZieciom p. D. Osipowska
10.09-15.09.2018 Sesja zdjęciowa  
07.09.2018

 

 

Rada szkoleniowa” –„Metodyka kształtowania kompetencji kluczowych matematyczno-technicznych i informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej”. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy oddziałów przedszkolnych, matematycy, informatycy.  
21.09.2018

 

 

 

 

Rada szkoleniowa” Metodyka kształtowania językowych kompetencji kluczowych z wykorzystaniem metod aktywizujących”. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy oddziałów przedszkolnych, nauczyciele j. angielskiego i niemieckiego.  
28.09.2018r Koncert muzyczny” Pejzaże Muzyki Polskiej w 100 Rocznicę Niepodległości” ” – Limbos p. Grażyna Radzio
05.10.2018

 

 

Rada szkoleniowa” Praca z dzieckiem z problemami emocjonalno-społecznymi oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wszyscy nauczyciele  
19.10.2018

 

 

Rada szkoleniowa „Wpływ pracy zespołowej nauczycieli na podnoszenie efektywności nauczania i wychowania. Wszyscy nauczyciele”.  
02.10.2018r Projekt Profilaktyczny „Bezpieczni w szkole, w drodze do szkoły i   w kontaktach z innymi ’’

Spotkanie  z policjantem.

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas II

25.10.2018r Przedstawienie „ Po Polsce  podróże małe i duże „

 

p. G. Radzio
11.2018

 

Przeprowadzenie wstępnej  diagnozy przedszkolnej dotyczącej  gotowości dziecka  do podjęcia nauki w szkole Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
26.11-30.11.2018

 

Tydzień Książki P. B. Tryc

p. A. Milczarek

 

29.11.2018r

 

Dyskoteka andrzejkowa

 

Dyrekcja

Nauczyciele wg przydziału

 

  Organizowanie zajęć otwartych ,warsztatów z udziałem rodziców Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
22.10-09.11.2018 Projekt profilaktyczny dla oddziałów przedszkolnych „Dbam o zdrowie , w tym realizacja programu” Nie pal przy mnie proszę”. Pedagog szkolny

Wychowawcy oddziałów

Listopad Zebranie z rodzicami

 

p. Grażyna Radzio
06.12.2018  Mikołajki Rada Rodziców – przedstawiciele oddziałów przedszkolnych

p. N. Ołdak

 21.12.2018

 

Grupowe spotkania opłatkowe Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, Trójki oddziałowe
Styczeń Zebranie z rodzicami p. Grażyna Radzio

 

21-25.01.2019 Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, Trójki oddziałowe

 

13.02.2019 Zabawa  karnawałowo- walentynkowa Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, Rada Rodziców, Przedstawiciele  oddziałów przedszkolnych
 03.2019 Koncert muzyczny Limbos

 

p. Grażyna Radzio
18-22.03.2019 Tydzień ekologiczny

Realizacja programu  Sanepid „ Czyste powietrze wokół nas”

p. Grażyna Radzi, pedagog szkolny p. Janina Siedlecka, wychowawcy
04.2019r

 

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej  dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przekazanie pisemnej informacji dla rodziców.  
 17.04.2019 Spotkanie przy wielkanocnym stole Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Rada Rodziców- przedstawiciele  oddziałów przedszkolnych

Kwiecień Zebrania z rodzicami.

 

 p. Grażyna Radzio
   05. 2019r Tydzień  Rodziny ( dzień Taty i Mamy) p. Grażyna Radzio, wychowawcy oddziałów przedszkolnych , Trójki oddziałowe
24-25.05.2019

 

Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II  
06.05.2019 Projekt profilaktyczny „ Żyjemy zdrowo, bez nałogów” dla uczniów klas O- VII. Tydzien profilaktyki. Pedagog szkolny

Wychowawcy oddziałów

08.06.2019r

 

 

Dzień Rodziny. Piknik

 

 

Dyrekcja

Rada Rodziców

06. 2019r  Udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej p. Grażyna Radzio, Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
06.2019 Udział w Dniach Tłuszcza.

 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
      2019r Wycieczka wyjazdowa z okazji Dnia Dziecka  
21.06.2018

 

g. 13.00 – Uroczyste pożegnanie oddziałów przedszkolnych. Dyrekcja,

dekoracje: uczniowie klas VI

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych.

26.06.2019 Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2017/2018. Dyrekcja
     

27 września 2017 Autor Kategoria: Oddziały przedszkolne


Top