ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Rekrutacja do klas sportowych

Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas IV i VII
11 marca 18 marca (do godz. 16.00) Składanie wniosków o przyjęcie
20 marca 26 marca Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  27 marca (godz. 16.00) Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.
  28 marca  (godz. 16.00) Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
28 marca 3 kwietnia (do godz. 16.00)  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
do klasy sportowej.

4 kwietnia

(godz. 16.00)

Wyniki końcowe rekrutacji
Procedura odwoławcza
od 4 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

27 lutego 2019 Autor Kategoria: AktualnościOgłoszenia


Top