ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:00-17:00
Home
 

Spelling Bee – Gminny Konkurs Literowania w Języku Angielskim

 

      

 

 

   Spelling Bee –                          

Gminny Konkurs Literowania w Języku Angielskim           

 

   

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu.

Osobami odpowiedzialnymi z ramienia szkoły są:

Eliza Pińska-Ruszkowska i Katarzyna Piechotka.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci,
 • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych w języku angielskim,
 • doskonalenie sprawnościortografii,
 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki ortografii,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych,
 • zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej,
 • umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną,
 • stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień,
 • podniesienie poziomu wiedzy językowej,
 • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 31.03.2018r.

W zgłoszeniu należy podać imię ,nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły, danego ucznia.

Szkoła może zgłosić po trzech uczniów z każdej klasy czwartej, wyłonionych podczas wewnątrzszkolnych eliminacji.

 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczniów klas 4szkół podstawowych z terenu gminy Tłuszcz.
 1. Przedmiot oceny konkursowej:

Komisja konkursowa będzie oceniać znajomość zasad pisowni, umiejętność literowania oraz tłumaczenia słów z języka angielskiego na język polski objętych podstawą programową z języka angielskiego dla II etapu edukacji.

 1. Obowiązująca (lub zalecana) literatura:

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy kierować :

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować pod w/w adres

e-mail.

 1. Struktura organizacyjna konkursu:

Konkurs  odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu o godzinie 9.

Będzie polegał na ustnym literowaniu słów wylosowanych przez uczestnika konkursu oraz dyktowanych przez członka Szkolnej Komisji Konkursowej.

CZĘŚĆ 1

 1. Przeliterowanie 8 wylosowanych wyrazów .      (1 punkt za każdy poprawnie przeliterowany wyraz)
 2. Przetłumaczenie na język polski 4 wylosowanych wcześniej słów.

(1 punkt za każdy poprawnie przetłumaczony wyraz)

 1. Przeliterowanie 3 wyrazów podanych ustnie przez komisję konkursową.

Do drugiej części konkursu przechodzą uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.

 

CZĘŚĆ 2

Punkty liczone są od początku.

 1. Przeliterowanie jak największej liczby wylosowanych wyrazów w czasie 60 sekund. (1 punkt za każdy poprawnie przeliterowany wyraz)

 

 1. Przeliterowanie 3 wyrazów podanych ustnie przez komisję konkursową. Dostępne dwie kategorie łatwa           (1 punkt) trudna (2 punkty).

 

Wygrywa osoba z największą ilością punktów zdobytychw drugiej części konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

 

Przewidziane są 3 nagrody główne dla laureatów konkursu (miejsca I-III) oraz dyplomy dla każdego z uczestników konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂

 

 

              

 

16 marca 2018 Autor Kategoria: AktualnościKonkursyOgłoszeniaStrefa ucznia


Top