ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:00-17:00
Home
 

Rodzinny konkurs plastyczny – Album o patronie Janie Pawle II

Rodzinny konkurs plastyczny

Album o patronie Janie Pawle II:STUDENT, KAPŁAN (1938 – 1958)

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

CELE

Przybliżenie osoby św. Jana Pawła II – patrona szkoły.

Przypomnienie podstawowych wartości, którymi żył Karol Wojtyła.

Pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Prezentacja twórczości  dzieci.

Budowanie więzi w  rodzinie.

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu  i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu wraz z rodzicami. Jedna rodzina może przygotować jedną pracę konkursową.

TERMIN

Pracę należy oddać do  12. 10. 2017 r. do wychowawców  lub katechetów.

WARUNKI KONKURSU

Format pracy A4.

Ilość stron 10 -15.

Okładka albumu  usztywniona, wykonana własnoręcznie z tytułem pracy wymyślonym  przez  autorów .

Tekst w albumie może być drukowany czcionką 14 lub pisany ręcznie starannym i czytelnym pismem.

Treść powinna zawierać informacje z życia Karola Wojtyły ( okres życia 1938 – 1958 r.)  fragmenty wypowiedzi  papieskich dotyczących okresu życia wskazanego w tytule konkursu. Mogą być przytoczone teksty nauczania Jana Pawła II skierowane do ludzi młodych.

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks ( płaska bez użycia materiałów nietrwałych np. plasteliny, kaszy itp.)

Na odwrocie pracy należy napisać imiona i nazwiska osób z rodziny ( dzieci podają nr klasy)

Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

KRYTERIA OCENIANIA

Zgodność treści z hasłem konkursu.

Przejrzysty i uporządkowany układ informacji.

Estetyka

Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I PREZENTACJA PRAC NASTĄPI W TYGODNIU PAPIESKIM       

 16 -20. 10. 2017r.

Nagrody zostaną wręczone w czasie święta szkoły w maju 2018r.

 

12 września 2017 Autor Kategoria: AktualnościKonkursy


Top