ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Nauczyciele plastyki zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie na najpiękniejszą choinkę świąteczną.

Konkurs odbędzie się według załączonego poniżej regulaminu.

Regulamin konkursu:

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów  klas IV-VIII.

Cele: 

-Kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia,
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,

– Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
– Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,

– Promowanie twórczości dzieci i młodzieży

Tematyka:  Wykonanie przestrzennej choinki świątecznej

Technika: Dowolna.

Forma: Samodzielnie stojąca kompozycja przestrzenna o rozmiarach 15-60 cm

Materiał: Dowolny.

Kryteria oceny obejmują: estetykę wykonania, kreatywność, technikę, materiały użyte do wykonania pracy, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy .

Każda praca powinna być podpisana ( imię , nazwisko, klasa) na karteczce przymocowanej do podstawy choinki.

Termin : Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2023r. Uczniowie przynoszą prace konkursowe do nauczyciela plastyki.

Nagrody: Za zajęcie I, II i III miejsca są przewidziane nagrody .

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły .

Podsumowanie:

– dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu lub celach charytatywnych.

                                                                             Opiekunowie :

 Grażyna Dąbrowska- Rudzińska

 Eliza Pińska- Ruszkowska

20 listopada 2023 Autor Kategoria: AktualnościKonkursy


Top