ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Testy sprawnościowe na zajęciach wychowania fizycznego już w marcu 2024 r.

Zmiany w podstawach programowych stały się faktem. Już w marcu 2024 r. organizowane będą pierwsze testy sprawnościowe w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych. Sprawdzamy, z czego będzie składał się taki test.

Testy sprawnościowe w szkołach podstawowych

Testy sprawnościowe na lekcjach wychowania fizycznego mają być przeprowadzane już wiosną 2024 r. Będą one dotyczyły uczniów:

  • klas IV-VIII szkoły podstawowej,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum i szkół branżowych.

Testy sprawnościowe mają być przeprowadzane od marca do kwietnia 2024 r.

Test sprawnościowy – 4 rodzaje ćwiczeń

Obejmą one następujące ćwiczenia:

Rodzaj ćwiczeniaCel ćwiczenia
bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrówMa on na celu pomiar zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych.
20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowyBieg ten wykonywany jest według opracowanego przez Radę Europy Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej (Eurofit). Służy on pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu.
podpór leżąc przodem na przedramionach (deska, plank)Ćwiczenie to ma na celu pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała.
skok w dal z miejscaJego celem jest pomiar skoczności i siły.

Wyniki testów w Ewidencji „Sportowe Talenty”

Dane dotyczące testów będą gromadzone w Ewidencji „Sportowe Talenty” prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Do ewidencji wprowadzane będą:

  • wyniki testów
  • data przeprowadzania,
  • masa ciała,
  • wiek ucznia.

Test sprawnościowy a ocenianie

Co istotne, test sprawnościowy nie może służyć do oceniania uczniów. Jego jedynym celem jest „wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju”. Test sprawnościowy nie może stanowić kryterium oceny z wychowania fizycznego.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1759)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1755)

14 września 2023 Autor Kategoria: Aktualności


Top