ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Ogłoszenie dla uczniów klas IV-VIII

Wychowawcy, nauczyciele plastyki i pedagog szkolny zapraszają uczniów klas IV – VIII  do udziału w konkursie plastycznym na plakat

,,PROMUJĘ ZDROWY STYL ŻYCIA’’

 Technika dowolna, format pracy A3 lub A4,  prace oddajemy do wychowawcy  – do 06.06.2022r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO   NA PLAKAT ,,Promuję zdrowy styl życia’’

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie klas IV – VIII.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Termin upływa 06.06.2022r. – prace oddajemy do nauczycieli plastyki.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Autorzy prac mają zachęcić młodzież do zdrowego stylu życia, poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.

CELE KONKURSU:

1.Promowanie  wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

2.Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.

3.Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

ZASADY KONKURSU:

1.Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.

2.Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. malarstwo, rysunek, techniki mieszane) w formacie A3 lub A4.

3.Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o autorze: imię i nazwisko, klasa.

4.Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

OCENIANIE KONKURSU:

1.Zgodność wykonanej pracy z regulaminem.

2.Pomysłowość.

3.Czytelność przekazu.

4.Estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam, itp.)

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16 maja 2022 Autor Kategoria: AktualnościKonkursyPedagog


Top