ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

OGŁOSZENIE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Wychowawcy i pedagog szkolny zapraszają uczniów klas I – III   do udziału w konkursie plastycznym na temat:

,,Odżywiam się zdrowo  i jestem aktywny fizycznie’’

 Technika dowolna, format pracy A3 lub A4,  prace oddajemy do wychowawcy  – do 06.06.2022r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Odżywiam się zdrowo i jestem aktywny fizycznie’’

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie klas I – III.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Termin upływa 06.06.2022r. – prace oddajemy do  wychowawców.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Autorzy prac plastycznych mają zachęcić  innych do zdrowego  odżywiania się  i aktywności fizycznej.

CELE KONKURSU:

1.Promowanie  wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

2.Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.

3.Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

ZASADY KONKURSU:

1.Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej promującej zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.

2.Praca plastyczna  powinna być wykonana samodzielnie – przez ucznia,  w dowolnej technice   (np. malarstwo, rysunek, techniki mieszane) w formacie A3 lub A4)

3.Na odwrocie pracy plastycznej powinna znajdować się informacja o autorze: imię i nazwisko, klasa.

4.Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

OCENIANIE KONKURSU:

1.Zgodność wykonanej pracy z regulaminem.

2.Pomysłowość.

3.Czytelność przekazu.

4.Estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam, itp.)

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16 maja 2022 Autor Kategoria: AktualnościKonkursyPedagog


Top