ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

SZKOLNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY  ,,Nie pal przy mnie, proszę’’ 

W dniach 11. 12. 2020 – 17. 12. 2020 zrealizowany został Szkolny Projekt Profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę” dla klas pierwszych.

Głównym  celem projektu  było kształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie poprzez stosowanie zdrowego odżywiania, prowadzenie zdrowego stylu życia i właściwe zachowanie. Projekt był realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczno – Sanitarną w Wołominie. 

 Cele szczegółowe : 

1.Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, a w szczególności właściwego odżywiania. 

2.Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

3.Uwrażliwianie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

4. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.  

Spotkania tematyczne z pedagogiem odbyły się podczas nauczania zdalnego z poszczególnymi klasami pierwszymi. Głównym tematem zajęć było  zapoznanie dzieci  z projektem, zajęcia profilaktyczne ,, Jak dbać o własne zdrowie?, Kto to jest bierny palacz?’’. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat  prowadzenia zdrowego stylu życia. Uzupełnieniem projektu było również przeprowadzenie przez wychowawców klas pierwszych pogadanek na temat zdrowia oraz zajęć plastycznych, na których  powstały piękne plakaty pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Oto kilka z nich:

Janina Siedlecka

Malwina Ziółkowska

Bartosz Frączek

29 grudnia 2020 Autor Kategoria: AktualnościPedagog


Top