ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

TYDZIEŃ PAPIESKI

Szkolny projekt edukacyjny pod hasłem „TOTUS TUUS”

1. Uczestnicy projektu: uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

     w Tłuszczu, rodzice

2. Cele projektu:

Cel główny:

– pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II, uczczenie 42 rocznicy wyboru papieża Polaka

Cele szczegółowe:

– budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka

– kultywowanie tradycji szkolnej

– integrowanie społeczności szkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców

– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości

– poznanie miejsc związanych z życiem Karola Wojtyły

– poznanie znaczenia hasła XX Dnia Papieskiego Totus Tuus

– promowanie wartości wypływających z nauczania Jana Pawła II

3. Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu:  12.10.2020r. / Zakończenie projektu: 16.10.2020.

4. Plan działań:

L.p.Plan działań dla klas 0 – VIIITermin realizacjiOdpowiedzialni
1.Zapoznanie uczniów z założeniami projektu, przedstawienie działań. Wspólne czytanie na zajęciach wierszy z tomiku poezji „Patron w naszych słowach” (materiały dostępne w bibliotece szkolnej). Utrwalenie słów i melodii hymnu szkoły oraz hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II.12.10.2020WYCHOWAWCY, NAUCZYCIELE RELIGII, NAUCZYCIEL MUZYKI
2.Pełnienie warty na długich przerwach przez Samorząd Uczniowski przy kąciku patrona. W tym dniu wszyscy uczniowie ubierają się na galowo oraz przypinają żółtą wstążkę lub zakładają żółtą chusteczkę. Proponowany udział w wirtualnej akademii XXXII Zjazdu Szkół Rodziny JP II w Tłuszczu. ( Materiał jest dostępny na Teamsie w zakładce NAUCZYCIELE16.10.2020OPIEKUNOWIE SUWYCHOWAWCY 
3.Porządkowanie pomnika Jana Pawła II, znajdującego się przy kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu,  modlitwa.12.10.2020M. Chojnacka-Matak
4. Rodzinny konkurs: „Patron mojej szkoły”Załącznik nr 112.10.2020Ogłoszenie konkursuDo 26.10.2020r.prace mogą wpływać do  Wychowawców klas 3.Ogłoszenie wynikówdo 5 listopada.WYCHOWAWCY KLAS 3 I KATECHECI
5. Przygotowanie klasowej gazetki o Patronie szkoły zgodnej z aktualnym hasłem projektu.12.10-  16.10.2020WYCHOWAWCYOPIEKUNOWIE SAL LEKCYJNYCH
6.„KAROL WOJTYŁA. NARODZINY” – WYSTAWA To podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.Materiał opracowany przez Centrum Myśli JP II. Ekspozycja w holu szkolnym na parterze.  12- 16.10.2020 Wychowawcy klas wcześniej deklarują czas zwiedzania  – wpisują się na listę udostępnioną w pokoju nauczycielskimZESPÓŁ NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNYCH ZA TYDZIEŃ PAPIESKI
7.Propozycje działań dla klas 0, 1 -4 Czytanie albumów, ciekawostek, anegdot o życiu Jana Pawła II oraz dostępnej w bibliotece literatury, np.„Jan Paweł II, czyli jak Karolek został Papieżem” J. Krzyżanek„O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył Kulę Ziemską” J. Krzyżanek„O tym, jak Jan Paweł II został Świętym” J. Krzyżanek 12-16.10.2020NAUCZYCIELE RELIGIIWYCHOWAWCY 
8.DODATKOWE PROPOZYCJE NA ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE kl.5- 8 Wirtualne spacery – materiał zrealizowany przez Instytut Dialogu JP2- Multimedialny projekt „Małopolska – tu wszystko się zaczęło”https://idmjp2.pl/index.php/pl/edukacja/materialy-dydaktyczne-online/2062-baza-materialow-online-instytutu    „Małopolska. Miejsca serdeczne Jana Pawła II” materiał zrealizowany przez InstytutDialoguJP2  – https://www.youtube.com/watch?v=o-QFjl-nRvs&feature=youtu.be czas trwania 30 min., propozycja dla klas 5 – 8Ten film jest wyjątkową wędrówką po Małopolsce. Przewodnikiem jest  Jan Paweł II. Widzowie przemierzają Małopolskę szlakiem „miejsc serdecznych” Papieża, a więc takich, z którymi był najmocniej uczuciowo związany, w których najchętniej bywał, które budziły w Nim wzruszenie i zachwyt, które kształtowały jego wrażliwość duchową i estetyczną. Film ukazuje, w jaki sposób tradycja, kultura i przyroda regionu wpływały na Karola Wojtyłę i jak ten wpływ uwidaczniał się później w jego wypowiedziach. Słuchając słów Papieża – fragmentów przemówień, wspomnień oraz wierszy – widzowie odwiedzają m.in. Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Podhale, Tatry i Kraków.   12-16.10.2020NAUCZYCIELE RELIGIIWYCHOWAWCY 
 10. Omówienie idei DNIA PAPIESKIEGO oraz wyjaśnienie hasła XX NIEDZIELI PAPIESKIEJ pod hasłem TOTUS TUUS12 -16.10.2020KATECHECI
11.Udział w akcji ADOPCJA SERCA 12 -16.10.2020 WOLONTARIT SZKOLNY WE WSPÓŁPRACY Z WYCHOWAWCAMI

5. Akcja informacyjna:

– Zamieszczenie informacji o projekcie w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły.

– Zamieszczenie sprawozdania z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.

Opracowanie projektu: wychowawcy klas III: A. Milczarek, K. Klocek, D. Kalicińska ; nauczyciele katecheci: Ks.Jacek Wąsowski, M. Grzelak, M. Chojnacka- Matak

ZAŁĄCZNIK NR 1

RODZINNY KONKURS: „PATRON MOJEJ SZKOŁY”

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

CELE KONKURSU:

• Uczczenie 42 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły,

• Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II,

• Pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II,

• Budowanie więzi w rodzinie,

• Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Prace konkursową może wykonać Rodzina, której dzieci są uczniami naszej szkoły ( mama, tata z dziećmi). Jedna rodzina może przygotować jedną pracę konkursową.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY  -Lapbook.

 ( To obrazkowa mapa myśli, na której są umieszczane materiały na dany temat. Lapbook swoim wyglądem może przypominać folder, czy książkę z mnóstwem sekretów i mobilnych elementów. Praca powinna zawierać tytuł określony przez autorów. Treść powinna prezentować wiedzę o patronie naszej szkoły. Warto, żeby praca poza informacjami tekstowymi i obrazkowymi zawierała ciekawe niespodzianki i zagadki. Mamy nadzieję, że tegoroczny Tydzień Papieski zainspiruje naszych uczniów do ciekawych prac i pozwoli im zebrać i uporządkować zdobytą wiedzę.)

FORMAT I KSZTAŁT  PRACY DOWOLNY. UŻYTE MATERIAŁY DO PRACY POWINNY BYĆ BEZPIECZNE I ESTETYCZNE.

TERMINARZ KONKURSU

12.10.2020 r. ogłoszenie konkursu na stronie internetowej szkoły.

26.10.2020 r. ostateczny termin oddawania prac do Wychowawców klas 3.

05.11.2020 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.

Rozdanie nagród w czasie majowego Święta szkoły 2021 r.

WYCHOWAWCY KLAS 3

ORAZ KATECHECI

7 października 2020 Autor Kategoria: AktualnościStrefa ucznia


Top