ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

ZEBRANIA Z RODZICAMI.

W dniach 07, 08, 09. 09.2020r odbędą się zebranie wychowawców  z rodzicami. Podczas spotkań rodzice wybiorą przedstawicieli klas do Rady Rodziców. Zapoznają się z procedurami funkcjonującymi w szkole, podpiszą dokumentację  klasową. Harmonogram spotkań:

  7.09.2020r    PONIEDZIAŁEK  GODZ. 18.00

Ia hala  sektor1 wejście  ewakuacyjne nr1

Ib hala sektor 2 wejście główne od strony ul. Głowackiego

Ic  hala sektor 3wejście ewakuacyjne nr 2

Id świetlica wejście  od kuchni

7.09.2020r PONIEDZIAŁEK  GODZ. 19.30

IIa hala sektor 1wejście ewakuacyjne nr1

IIb hala sektor 2 wejście główne od strony ul. Głowackiego

IIc hala sektor 3 wejście ewakuacyjne nr 2

IIIa świetlica

7.09.2020r PONIEDZIAŁEK GODZ. 18.45

IIIb s.nr 8  wejście od  strony sali gimn.

IIIc s.nr 13 wejście od strony kuchni

8.09.2020r  WTOREK GODZ. 18.00

IVa hala sektor 1wejście ewakuacyjne nr1

IVb hala sektor 2 wejście główne  od ul. Głowackiego

IVc hala sektor 3 wejście ewakuacyjne nr 2

Va świetlica wejście od strony kuchni

8.09.2020r   WTOREK  GODZ. 19.30

Vb hala sektor 1 wejście ewakuacyjne nr1

Vc hala sektor 2 wejście  główne  od strony ul. Głowackiego

VIa hala sektor 3 wejście ewakuacyjne nr 2

VIb świetlica – wejście od strony kuchni

 8.09.202r WTOREK GODZ. 18.45

VIc s. nr 19 wejście od strony kuchni

VId s. nr 14  wejście  od strony sali gimnastycznej

9.09.2020r  ŚRODA GODZ. 18.00

VIIa hala  sektor 1 wejście ewakuacyjne nr1

VIIb hala sektor 2 wejście główne  od ul. Głowackiego

VIIc hala sektor 3 wejście ewakuacyjne nr 2

VIId świetlica wejście od strony kuchni

9.09.2020r  ŚRODA GODZ. 19.30

VIIIa hala nr 1 wejście ewakuacyjne nr 1

VIIIb hala nr 2 wejście główne od strony ul. Głowackiego

VIIIc hala nr 3 wejście ewakuacyjne nr 2

VIIId świetlica  wejście od strony kuchni

4 września 2020 Autor Kategoria: Aktualności


Top