ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Dobiega końca niezwykły rok szkolny. Mamy za sobą kolejne miesiące wytężonej pracy, w tym ponad 3 miesiące nauki on-line. Po latach będziemy wspominać ten trudny czas, ale wytrwaliśmy, i dziś możemy wszyscy świętować. Czekają na Was wypisane świadectwa promocyjne, a dla Ósmoklasistów –  świadectwa  ukończenia szkoły.

Dziękuję za trud, wysiłek i ogromne  zaangażowanie, za odwagę w zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń. Gratuluję wyników w nauce, sukcesów w wielu przedsięwzięciach, jestem wdzięczna za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Dziękuję wszystkim, bez których tych osiągnięć by nie było:

Moim Koleżankom i Kolegom – Nauczycielom: za zaufanie,  zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie. 

Pracownikom niepedagogicznym: za sprawną organizację funkcjonowania szkoły, utrzymanie
w należytym stanie budynku oraz jego otoczenia.  

Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom za pomoc i troskę, za wspieranie wszelkich naszych działań i przedsięwzięć.

Dziękuję także tym, którzy tworzą z nami szkolną rzeczywistość i wspierają nas w  działaniach: Burmistrzowi Tłuszcza, Radzie Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych, instytucjom i stowarzyszeniom z terenu gminy i powiatu. 

 Kochani Absolwenci!

            Kończycie szkołę w innych okolicznościach. Byliście wyjątkowi!

Myśląc o zakończeniu nauki  i pożegnaniu po 8-9 latach spędzonych w murach tej szkoły, wyobrażaliście sobie uroczystą akademię, galowe stroje, przemówienie dyrektora, ostatnie spotkanie
z wychowawcami, może kilka łez wzruszenia. Niestety w obecnej trudnej sytuacji to zakończenie musi wyglądać zupełnie inaczej.

U progu nowych doświadczeń i wyzwań, które roztoczy przed Wami przyszłość, życzę abyście dokonywali właściwych wyborów, wykazywali odwagę w myśleniu i działaniu, byli otwarci na drugiego człowieka. Każdego dnia uczcie się czegoś nowego o sobie i o innych. Nie zmarnujcie niczego, co piękne, dobre i ważne! Życzę, aby spełniły się Wasze najśmielsze marzenia.

Gratuluję osiągniętych wyników i życzę wszystkim wspaniałych, bezpiecznych wakacji!

/-/Beata Dzięcioł

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Tłuszczu

26 czerwca 2020 Autor Kategoria: Aktualności


Top