ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Tydzień Książki

                                  Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to,
co już masz w sobie”

Carlos Ruiz Zafón

           Szkolny projekt edukacyjny „Tydzień książki”  realizowany jest każdego roku na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej wśród uczniów. Czytanie bowiem rozwija wyobraźnię i wrażliwość człowieka, pozwala budować warsztat językowy, a więc może ułatwiać komunikację z innymi ludźmi, daje radość, ukojenie, a czasami może być swoistą terapią czy też przynieść katharsis. Nasze działania obejmują wspólne czytanie, zabawy i konkursy, testy wiedzy, spotkania
z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty przez nich prowadzone.

          W związku ze zbliżającym się Tygodniem Książki zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Jesień z książką

Celem konkursu jest:

 • Zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek;
 • Promocja czytelnictwa i sztuki fotograficznej jako kreatywnych form spędzania czasu wolnego;
 • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I – VIII;
 • Za realizację tematu konkursu uznajemy wykonanie zdjęcia (twarz lub cała postać) osoby z książką w jesiennej scenerii, np. w lesie, w parku, na podwórku, itp., a także
  w pomieszczeniu;
 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię;
 • Fotografię na płytce, pendrive lub w wersji papierowej (kolorowe, sepia – format min. 10×15) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 29 listopada 2019r.;
 • Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasę.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2019r.

KONKURS ORATORSKI

„Był sobie raz…”

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego
opowiadania baśni braci Grimm

CELE KONKURSU:

• Popularyzacja twórczości  braci Grimm;

• Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania;

• Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania bajek i baśni;

• Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.

ADRESACI  I  WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Do udziału zapraszamy uczniów klas II;

• Uczestnik konkursu powinien przygotować do opowiadania jedną, wybraną przez siebie
   baśń braci Grimm;

• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

 • Ogólny wyraz artystyczny;
 • Ogólną prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi;
 • Wprowadzenie dialogu;
 • Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.

Na zgłoszenia chętnych czekamy do 22 listopada

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI
dla uczniów klas 0-I

Cele konkursu:
• kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego;
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regulamin konkursu:
• technika plastyczna dowolna – płaska z użyciem różnorodnych materiałów;
• format A4;
• praca konkursowa może być dziełem tylko jednego autora;
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię przedstawionej 
  postaci
oraz  autora i tytuł  książki, której jest bohaterem, imię, nazwisko 
  dziecka, klasa lub grupa   przedszkolna;
• prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury.

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu;
• walory artystyczne;
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA PRAC : BIBLIOTEKA SZKOLNA – 28.11.2019r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.

BIBLIOTEKARZE

15 listopada 2019 Autor Kategoria: AktualnościBibliotekaKonkursyOgłoszenia - BibliotekaStrefa ucznia


Top