ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu ogłasza nabór na trzy  stanowiska  nauczyciela wspomagającego:

1.Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  o specjalności pedagogika specjalna

 2.staż pracy : nie jest wymagany
3.wymiar zatrudnienia  – pensum: 20godz.
4. wynagrodzenie – w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela
5.Czas trwania umowy : umowa o pracę na czas określony w orzeczeniu.

Zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela wspomagającego:

  • wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i/lub specjalistycznych,
  • realizacja czynności opiekuńczych,
  • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
  • informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
  • udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, opracowaniu i modyfikacji IPET,
  • współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc

w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć,

Wymagane dokumenty : CV, list motywacyjny
Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu ul. Kościelna 1.

28 czerwca 2019 Autor Kategoria: AktualnościOferty PracyOgłoszenia


Top