ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:00-17:00
Home
 

Światowy Dzień Poezji

„…życie pozbawione książek jest puste, a życie bez poezji to już…
To jak życie bez obrazów, nie sądzisz? Czy sądzisz? Jak sądzisz?”

Stephen KingRęka mistrza

 

Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania
i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.
Tego dnia obchodzimy również pierwszy dzień wiosny. W związku z tym postanowiłyśmy połączyć te oba święta i zorganizować w bibliotece konkursy dla naszych uczniów.

„Wiosna w poezji” – konkurs recytatorski dla uczniów z klas I-III

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III;
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej;
 • na zgłoszenia uczestników czekamy do 12 marca 2019 r.;
 • konkurs odbędzie się w środę 20 marca 2019 r.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań literackich i przyrodniczych;
 • rozwijanie zdolności recytatorskich;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej przyrody;
 • zachęcanie do występów przed publicznością i prezentowanie swoich umiejętności.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie;
 • kultura i wyrazistość słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny;
 • dopuszcza się recytowanie wiersza z rekwizytami.

 

„A wiosna tuż, tuż”- konkurs poetycki
dla uczniów z klas IV – VIII

Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie wyobraźni i pasji literackiej;
 • inspirowanie uczniów do pracy twórczej;
 • zainteresowanie uczniów poezją;
 • odkrywanie młodych talentów;
 • prezentacja umiejętności uczniów.

  Kryteria oceny:

 • długość utworu (min. 3 zwrotki);
 • bogactwo środków artystycznego wyrazu;
 • oryginalność ujęcia tematu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie i dostarczenie do
  20 marca 2019r. jednego wiersza (min. 3 zwrotki)  z informacją o autorze (imię nazwisko, klasa);
 • Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach;
 • Tematem wierszy jest wiosna, przeżycia i wrażenia z nią związane;
 • Wiersz może być napisany ręcznie (czytelnie) lub przepisany na komputerze, na kartce formatu A 4.

Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora.

Zapraszamy chętnych uczniów – bibliotekarki

 

 

 

 

4 marca 2019 Autor Kategoria: AktualnościBibliotekaKonkursyOgłoszenia - Biblioteka


Top