ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

10 października, 2020

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2020/2021

Cele Samorządu Uczniowskiego: reprezentowanie ogółu uczniów. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. kształtowanie umiejętności zespołowego …Czytaj

Top