ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu na rok 2022/2023

             1. Cele  Samorządu Uczniowskiego: Reprezentowanie ogółu uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu. …Czytaj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2021/2022

Cele Samorządu Uczniowskiego: reprezentowanie ogółu uczniów, promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły, rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, kształtowanie umiejętności zespołowego …Czytaj

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2020/2021

Cele Samorządu Uczniowskiego: reprezentowanie ogółu uczniów. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. kształtowanie umiejętności zespołowego …Czytaj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2019/2020

Cele Samorządu Uczniowskiego: •   Reprezentowanie ogółu uczniów. •   Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. •   Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. •   Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. •   Kształtowanie umiejętności zespołowego …Czytaj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu na rok szkolny 2018/2019

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2017/2018

  Cele Samorządu Uczniowskiego: Reprezentowanie ogółu uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny …Czytaj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2016/2017

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2016/2017   Cele Samorządu Uczniowskiego: Reprezentowanie ogółu uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, …Czytaj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2015/2016

Cele Samorządu Uczniowskiego: ? Reprezentowanie ogółu uczniów. ? Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. ? Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. ? Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. ? Kształtowanie umiejętności zespołowego …Czytaj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w II w Tłuszczu na rok 2014/2015 Cele Samorządu Uczniowskiego: ? Reprezentowanie ogółu uczniów. ? Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. ? Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. ? Rozwijanie …Czytaj

Top