ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:00-17:00
Home
 

Rodzinny konkurs plastyczny – Album o patronie Janie Pawle II

”Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga

Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi, i rozwijajcie je z Bożą pomocą”.

Święty  Jan Paweł II

 

 

Rodzinny konkurs plastyczny

– Album o patronie Janie Pawle II:

BISKUP, KARDYNAŁ

( 1958- 1978)

 

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

 

CELE

 • Przybliżenie osoby Świętego Jana Pawła II – patrona szkoły.
 • Uczczenie czterdziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.
 • Przypominanie i  wskazywanie  dzieciom i młodzieży  ponadczasowych i  uniwersalnych  wartości  płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.
 • Propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania dzieci i młodzieży.
 • Rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia.
 • Prezentacja twórczości
 • Budowanie więzi w

UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu  i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu wraz z rodzicami. Jedna rodzina może przygotować jedną pracę konkursową.

TERMIN

Pracę należy oddać do  12. 10. 2018 r. do wychowawców, nauczyciela plastyki lub katechetów.

 

WARUNKI KONKURSU

 1. Format pracy A4 (układ dowolny: poziomy lub pionowy).
 2. Ilość stron 10 -15.
 3. Okładka albumu usztywniona, wykonana własnoręcznie z oryginalnym tytułem wymyślonym przez autora (tytuł albumu niekoniecznie musi być taki sam, jak hasło konkursowe).
 4. Tekst w albumie może być drukowany czcionką 14 lub pisany ręcznie starannym i czytelnym pismem.
 5. Treść powinna zawierać informacje z życia Świętego Jana Pawła II oraz fragmenty wypowiedzi papieskich dotyczących okresu życia wskazanego w tytule konkursu
  – BISKUP, KARDYNAŁ  ( 1938- 1978).
 6. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks, ilustracje wykonane ręcznie lub wydrukowane. Technika nie inna niż płaska – bez użycia materiałów nietrwałych np. plasteliny, kaszy itp.
 7. Prace należy opisać na ostatniej stronie albumu: imię i nazwisko ucznia, klasa
  oraz imiona i nazwiska osób z rodziny uczestniczących w przygotowaniu pracy konkursowej.
 8. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

KRYTERIA OCENIANIA

 • zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
 • wartość artystyczna pracy,
 • oryginalność podejścia do tematu,
 • samodzielność

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I PREZENTACJA PRAC NASTĄPI
W TYGODNIU PAPIESKIM

15 – 19. 10. 2018r.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas obchodów Święta Szkoły.

 

20 września 2018 Autor Kategoria: AktualnościKomunikatyKonkursyOgłoszeniaStrefa rodzicaStrefa ucznia


Top