ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Planowany porządek zebrania na posiedzeniu Rady Rodziców – 19 lutego 2018 roku

 1. Otwarcie zebrania
 2. Potwierdzenie kworum (w przypadku braku kworum rozpoczęcie zebrania z 15 minutowym opóźnieniem, bez konieczności uzyskania kworum)
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców
 4. Opinie na temat zdjęć i podpisanie umowy na przyszły rok szkolny (wrzesień)
 5. Opinie na temat Dyskoteki Karnawałowej
 6. Zmiany w Statucie Szkoły – zaległości
 7. Zbiórka wpłat na RR podczas zebrań. Skala wpłat
 8. Promocja wpłat na RR – list do rodziców, plakat na tablicę informacyjną, list do sponsorów
 9. Książki do biblioteki
 10. Prośba o dodatkowy etat dla psychologa w szkole
 11. Informacja nt. szkolenia: „Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świecie. Dlaczego warto wychowywać w granicach i normach”. Prowadzący: dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. nadzw. – dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej – 27.04.2018r. godz. 17.30 – 20.00 – ZS w Mokrej Wsi
 12. Piknik Rodzinny – propozycje, dyskusja
 13. Wolne wnioski
 14. Ustalenie terminu następnego zebrania

15 lutego 2018 Autor Kategoria: Plany zebrań RR


Top