ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Planowany porządek zebrania na posiedzeniu Rady Rodziców 11 grudnia 2017 roku

  1. Otwarcie zebrania
  2. Potwierdzenie kworum (w przypadku braku kworum rozpoczęcie zebrania z 15 minutowym opóźnieniem, bez konieczności uzyskania kworum)
  3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców
  4. Opinie na temat Dyskoteki Andrzejkowej, Mikołajek, Szlachetnej Paczki
  5. Zbiórka wpłat na RR podczas zebrań
  6. Jasełka i Wigilia szkolna – nasza obecność
  7. Opinie na temat wpisywania proponowanych ocen do dziennika elektronicznego
  8. Zaopiniowanie Planu Finansowego Szkoły na rok 2018
  9. Wolne wnioski
  10. Ustalenie terminu następnego zebrania

 

10 grudnia 2017 Autor Kategoria: Plany zebrań RR


Top