ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Planowany porządek zebrania na posiedzeniu Rady Rodziców 25 września 2017

Otwarcie zebrania

 1. Potwierdzenie kworum (w przypadku braku kworum rozpoczęcie zebrania z 15 minutowym opóźnieniem, bez konieczności uzyskania kworum)
 2. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich zebrań Rady Rodziców
 3. Podsumowanie pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
 4. Wybranie zespołów Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
 5. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców
  1. powołanie do Prezydium Rady Rodziców nowego członka, który będzie reprezentował oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018
  2. wprowadzenie zmiany do Regulaminu w Rozdziale IV §6 pkt 5: Członkowie Prezydium Rady Rodziców powinni reprezentować każdy poziom edukacyjny czyli oddziały przedszkolne, klasy I-III oraz klasy IV-VIII
  3. zmiana w Regulaminie Rady Rodziców w Rozdziale IV §7 pkt 1 polegająca na wygaśnięciu kadencji Prezydium Rady Rodziców z dniem kolejnych wyborów
 6. Zaopiniowanie dokumentów szkoły
  1. Koncepcja Pracy Szkoły 2016-2021
  2. Procedura Skarg i Wniosków
  3. Procedury i Regulaminy
  4. Program Współpracy z Rodzicami
 7. Omówienie organizacji obchodów 150-lecia Szkoły Podstawowej w Tłuszczu
 8. Dyskusja na temat wysokości składki na rok szkolny 2017/2018
 9. Preliminarz wydatków
 10. Zaproszenie na zebranie Pani Dyrektor Beaty Dzięcioł
 11. Wybranie firmy fotograficznej na rok szkolny 2017/2018
 12. Wybranie obsługi muzycznej na Zabawę Andrzejkową
 13. Wolne wnioski
 14. Ustalenie terminu następnego zebrania

 

24 września 2017 Autor Kategoria: Plany zebrań RR


Top