ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Rekrutacja w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, czynności związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas I, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów będą podejmowane za pomocą poczty mailowej spjp2.dyrektor@wp.pl
Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły.

Beata Dzięcioł
Dyrektor SPJP2

29 marca 2020 Autor Kategoria: Rekrutacja


Top