ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – REKRUTACJA DO KLASY I

Zapisy do klasy pierwszej  na rok szk. 2020/21 trwają w dniach: 02.03.2020 – 16.03.2020 r. Do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Tłuszczu przyjmuje się z urzędu  dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, w oparciu  o dane z wydziału ewidencji ludności. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w formie …Czytaj

Rekrutacja

Dyrekcja Szkoły   Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że prowadzone będą w sekretariacie szkoły zapisy : do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2020/2021 w terminie 2-27marca 2020r do klas pierwszych  w terminie 2-16marca 2020r

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że prowadzone będą  w sekretariacie szkoły zapisy dzieci do klas pierwszych w terminie od 04 marca do 22 marca 2019r Przy zapisie Rodzic  powinien okazać: dowód osobisty; dokument z PESEL-em Oświadczenie  o zamieszkaniu kandydata WNIOSEK – ZGŁOSZENIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERENIE OBWODU SZKOŁY DO …Czytaj

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 2019/2020

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że prowadzone będą  w sekretariacie szkoły zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 w terminie od 1 marca do 29 marca 2019r Przy zapisie Rodzic  powinien okazać: dowód osobisty; dokument z PESEL-em Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola. …Czytaj

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że rodzice, prawni opiekunowie od dnia 28.03. 2017r dokonują zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2017/2018 w sekretariacie szkolnym. Wniosek dostępny : w sekretariacie szkolnym na stronie szkoły sptluszcz.pl – Wniosek kl.I obwód Liczba miejsc do klasy I – 75 osób.

Zapisy dzieci 6 letnich do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu informuje, że od 06.03.2017r do 24.03.2017r  w sekretariacie szkolnym będą prowadzone zapisy dzieci 6 letnich do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018. Proszę o dostarczenie  następujących dokumentów: Odpis aktu urodzenia Dokument z PESELEM Do oddziałów przedszkolnych zostaną przyjęte dzieci zamieszkałe  w  obwodzie naszej szkoły. /Uchwała NR …Czytaj

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 2016/2017

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 …Czytaj

1 2
Top